Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa paszy narybkowej dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-2/2018. Dostawa paszy narybkowej dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach - Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie

Przetarg na usługi społeczne

Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; dalej: uPzp) na „Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej podczas XXIII Krajowej Konferencji Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych”.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach

Dostawa materiału zarybieniowego (certa) do miejsca wpuszczania w ramach realizacji zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach