Przetargi

Zam.39/2021/TP/IRŚ. Remont stropu nad piwnicą w obrębie części pomieszczeń parteru w siedzibie Zamawiającego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRŚ) w budynku przy ul. Oczapowskiego 10 w Olsztynie.

 

Remont stropu nad piwnicą w obrębie części pomieszczeń parteru w siedzibie Zamawiającego Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRŚ) w budynku przy ul. Oczapowskiego 10 w Olsztynie.

 

Zapytanie ofertowe 18/2021/ZO/IRŚ pt. Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie .

Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

  1. Termin złożenia oferty: 29.10.2021  r. godzina 09:00.
  2. Sesja otwarcia ofert rozpocznie w tym samym dniu się o godzinie 09:05.

 

Zam. 40/2021/TP/AKWAKULTURA. Dostawa urządzenia do znakowania ryb z wyposażeniem.

Dostawa urządzenia do znakowania ryb z wyposażeniem na potrzeby realizacji projektu pt. “Ochrona zasobów genetycznych hodowlanych i cennych środowiskowo ryb słodkowodnych i dwuśrodowiskowych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Zam.36/2021/TP/IRŚ. Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj i wybuduj” obejmujących budowę rezerwowego ogrzewania w budynku administracyjnym jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego .

Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie  „ zaprojektuj  i  wybuduj”  obejmujących budowę  rezerwowego  ogrzewania  w budynku administracyjnym jednostki organizacyjnej   Instytutu  Rybactwa Śródlądowego   w miejscowości  Pieczarki  50, 11-610 Pozezdrze.

 

Dokumenty dla przedmiotowego postępowania Zamawiający umieścił na platfromie sprzedażowej pod linkiem:

Zam. 35/2021/TP/KONTENERY. Dostawa urządzeń pomiarowych - urządzenie do uzdatniania wody i echosonda.

Dostawa urządzeń pomiarowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej”.(Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.).

 

Dokumenty dla przedmiotowego postępowania znajdują się na platformie zakupowej Zamawiajacego pod linkiem:

Zapytanie ofertowe Zam. 7/2021/ZO/KONTENERY

Dostawa jednorazowa specjalistycznej odzieży ochronnej na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.)

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze"; 2014-20. Działanie 2.1. Innowacje w Akwakulturze.

Zam.34/2021/TP/KONTENERY pt. Dostawa kompletu mierników wieloparametrycznych z wyposażeniem.

Dostawa kompletu mierników wieloparametrycznych z wyposażeniem na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej”.(Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.).

 

Dokumenty dla przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego tj:

Zam.32/2021/TP/IRŚ pt. Dostawa paszy tuczowej do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S.Sakowicza w Olsztynie

 

Dostawa paszy tuczowej do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S.Sakowicza w Olsztynie.

 

Dokumenty dla przedmiotowego postepowania zostały zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem:

https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/37725/details

Zapytanie ofertowe nr 3/2021/ZO/JEZIORÓWKA pt. Usługa przygotowania i realizacji filmu dokumentalno-edukacyjnego o gospodarce rybackiej.

Projekt realizowany na podstawie umowy  nr 00003-6520.16-OR1500001/19 z dnia 29.12.2020 r.pt. Promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce rybackiej wspierającej użytkowników wód śródlądowych (JEZIORÓWKA) w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, działania 1.16 “Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny”

Zapytanie ofertowe nr 3/2021/ZO/KONTENERY pt. Dostawa hormonów do kontrolowania rozrodu ryb i anestetyków do usypiania ryb.

Dostawa hormonów  do kontrolowania rozrodu ryb i anestetyków do usypiania ryb na potrzeby  realizacji zadań projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej”  (Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.).