Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej IRS na kadencję 2017-2021

1. Prof. dr hab. Krzysztof Formicki ZUT Szczecin
2. Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła UR Rzeszów 
3. Prof. dr hab. Włodzimierz Popek UR Kraków
4. Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki IRS 
5. Prof. dr hab. Wawrzyniec Wawrzyniak ZUT Szczecin
6. Prof. dr hab. Jacek Wolnicki IRS 
7. Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos IRS
8. Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś IRS 
9. Dr hab. Piotr Dębowski, prof. instytutu IRS 
10. Dr hab. Stefan Dobosz, prof. instytutu IRS 
11. Dr hab. Piotr Hliwa, prof. UWM UWM Olsztyn
12. Dr hab. Jan Mazurkiewicz, prof. UP UP Poznań
13 Dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke IRS, Z-ca Dyrektora ds naukowych
14. Dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. UG UG Gdańsk
15. Dr hab, Piotr Parasiewicz, prof. instytutu IRS
16. Dr hab. Mirosław Szczepkowski, prof. instytutu IRS 
17. Dr hab. Małgorzata Woźniak, prof. UWM UWM Olsztyn
18. Dr hab. Agata Kowalska IRS 
19. Dr inż. Marta Jamróz MGMiŻŚ Warszawa
20. Dr inż. Andrzej Kapusta IRS 
21. Dr inż. Krzysztof Kazuń IRS 
22. Dr Emil Kuzebski MIR-PIB Gdynia
23. Dr inż. Andrzej Lirski IRS 
24. Mgr inż. Andrzej Abramczyk ZPRyb
25. Mgr inż. Jacek Juchniewicz SPRŁ
26. Mgr inż. Arkadiusz Mierzejewski OPRJ
27. Mgr inż. Tomasz Szulc  MNiSW Warszawa

 

Prezydium Rady Naukowej 

prof. dr hab. Krzysztof Formicki przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Zdzisław Zakęś zastępca przewodniczącego
Sekretarz Rady Naukowej
dr inż. Elżbieta Bogacka-Kapusta  

Komisja oceniająca kwalifikacje pracowników na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne 

dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke przewodnicząca
dr hab. Piotr Dębowski, prof. instytutu  
dr inż. Andrzej Kapusta  

Komisja do spraw okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś przewodniczący
dr hab. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke  
prof. dr hab. Jacek Wolnicki  
dr hab. Mirosław Szczepkowski, prof. instytutu  
dr hab. Stefan Dobosz, prof. instytutu  

Komisja skrutacyjna

dr inż. Andrzej Kapusta przewodniczący
dr inż. Krzysztof Kazuń  
dr inż. Elżbieta Bogacka-Kapusta