„Dostawa nowych urządzeń w celu modernizacji systemu wylęgarniczo – podchowowego” na potrzeby realizacji Projektu pt.: „Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (PIKE)”

DYR.Zam.Publ.-23/2020. „Dostawa nowych urządzeń w celu modernizacji systemu wylęgarniczo – podchowowego” na potrzeby realizacji Projektu pt.: „Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (PIKE)” (Umowa o dofinansowanie Nr 00002-6520.13-OR1100004/19) z dnia 10.06.2020 r.

Termin składania ofert 16.11.2020 r.