Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do jednostek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

DYR.Zam.Publ.-21/2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do jednostek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia(zał. nr 1a) oraz projektem umowy (zał. nr 4 do siwz).

Termin składania ofert: 12.11.2020 r. godz. 10:00