Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do jednostek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza