Dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia peryferyjnego na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

Uwaga zmiana terminu składania ofert

DYR.Zam.Publ.-19/2020. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia peryferyjnego na  potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej lub więcej części:

1)Dostawa komputerów na potrzeby IRS w Olsztynie

2)    Dostawa komputerów i urządzeń peryferyjnych w ramach Programu operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020), projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej.”

3)    Dostawa urządzeń peryferyjnych w ramach Programu operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) projektu pt.: Program Doradztwa Rybackiego „Rozradzanie, wylęgarnictwo, podchów ryb i zarybianie”.

Uwaga zmiana załącznika

Załącznik nr 2 do SIWZ - cz.3 Opis przedmiotu zamówienia.pdf oraz

Załącznik nr 2 do SIWZ - cz.2 Opis przedmiotu zamówienia.pdf

terminu składania ofert :
Termin składania ofert 9.11.2020 r. godz. 10:00