Dostawa urządzeń hodowlanych do wylęgarni kontenerowych oraz adaptacja i montaż obiegów RAS w modułach kontenerowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkuba

Dostawa urządzeń hodowlanych do wylęgarni kontenerowych oraz  adaptacja i montaż obiegów RAS w modułach  kontenerowych na potrzeby realizacji projektu: „Kompleksowe wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” 

(Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.)

 

Przedmiotowe postępowanie wraz z pełną dokumentację dostępne jest na platformie zakupowej pod adresm:

https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/28344/details