Przetarg na usługi społeczne

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja wycieczki tematycznej w celu przeprowadzenia konferencji „Wylęgarnia 2020” w ramach projektu, pn.: „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”. Działanie „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia 508/2014 w ramach Priorytetu 2 – „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”. Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.6-OR1400002/17/19.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 9.09.2020 do dnia 11.09.2020

Przedmiot zamówienia :
1)     Świadczenie usługi hotelowej (2 doby hotelowe, pokoje 1-2 os.)
2)     Świadczenie usługi gastronomicznej (2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje, 2 przerwy kawowe)
3)     Świadczenie usługi konferencyjnych (wynajem klimatyzowanej sali konferencyjnej wraz z rzutnikiem multimedialnym oraz możliwością prezentacji filmów)