Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2021 roku.

Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2021 roku w ramach realizacji przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRS) projektu pn. „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych”

 

Dokumenty do przedmiotowego postępowania znajdują się na stronie:

https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/30348/details