Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2021 roku.

Usługa wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia monitoringowych odłowów ichtiofauny jeziornej w 2021 roku w ramach realizacji przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (IRS) projektu pn. „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych” (umowa nr 29/19/F z dnia 08 sierpnia 2019 r).

Dokumenty do przedmiotowego postępowania, zostały zamieszczone na platformie zakupowej pod adresem:

 

https://infish.ezamawiajacy.pl/pn/infish/demand/notice/public/31306/details