Zapytanie ofertowe 2/2021.ZO/JEZIORÓWKA. Dostawa laptopa wraz z drukarką i oprogramowaniem do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Dostawa laptopa wraz z drukarką i oprogramowaniem do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Przedmiotowym zakup jest finansowany z  projektu pt. Promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce rybackiej wspierającej użytkowników wód śródlądowych (JEZIORÓWKA) w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, działania 1.16 “Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny” na podstawie umowy  nr 00003-6520.16-OR1500001/19 z dnia 29.12.2020 r.

 

Ofertę w formie papierowej należy złożyć do dnia 05.08.2021  r. do godziny 09:00, w zamkniętej kopercie na adres:Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn.Sesja otwarcia ofert rozpocznie w tym samym dniu się o godzinie 09:10.