Zapytanie ofertowe nr 5/2021/IRŚ. Dostawa laptopa, monitora , oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

Dostawa laptopa, monitora ,  oprogramowania  oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

 

1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć do dnia 02.08.2021  r. do godziny 09:00, w zamkniętej kopercie na adres:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn.

2. Sesja otwarcia ofert rozpocznie w tym samym dniu się o godzinie 09:05.

3. Koperta musi być oznaczona pieczęcią firmową Wykonawcy oraz treścią : „Zapytanie ofertowe nr 5 /2021/ IRŚ"