Zapytanie ofertowe pt. Dostawa laptopów, monitora oraz oprogramowania dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.