Przetargi

Przetarg - Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych

DYR.Zam.Publ.-07/10

Zmiana treści siwz.


Tytuł zamówienia - przetargu:
 
"Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych w miarę potrzeb dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze – Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Plac Kościuszki 5,  32-640 Zator, pow. oświęcimski (woj. małopolskie)”.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-06/10.

Nazwa zamówienia: Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Pliki do pobrania: 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Olsztyn-Kortowo: Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.
Numer ogłoszenia: 134122 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-02/10

                Olsztyn, dn. 05-05-2010r.

 

      

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot.: postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-02/10.

Pliki do pobrania: