Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Olsztyn-Kortowo: Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.
Numer ogłoszenia: 134122 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-02/10

                Olsztyn, dn. 05-05-2010r.

 

      

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot.: postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-02/10.

Pliki do pobrania: 

Przetarg - Dostawa echosondy naukowo - badawczej

Olsztyn-Kortowo: Dostawa echosondy naukowo - badawczej blok 70 kHz i 120 kHz z wyposażeniem dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja zaplecza naukowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego (echosonda), finansowanego ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.
Numer ogłoszenia: 120646 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Przetarg - Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło Żukowa

Olsztyn-Kortowo: Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w

Rutkach koło Żukowa, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Numer ogłoszenia: 112354 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY