Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 25-02-2021)

Informujemy, że na zdalnym posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Głęboczek na cieku Mieleńska Struga nr 1,
 2. Obwód rybacki rzeki Drawa nr 3,
 3. Obwód rybacki jeziora Rogale w zlewni rzeki Pisa nr 70,
 4. Obwód rybacki jeziora Szarek w zlewni rzeki Ełk nr 34,
 5. Obwód rybacki jeziora Palędzie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Panna nr 1,
 6. Obwód rybacki jeziora Łęgowskie Małe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wełna nr 1,
 7. Obwód rybacki jeziora Białe na cieku Czarna Struga nr 1 w zlewni rzeki Mała Supina (Mała Supina, Klasztorna Struga).

Skład zespołów opiniujących:

 1. Obwód rybacki nr 1 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Piotr Traczuk, Członek Zespołu: Andrzej Kapusta, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 2. Obwód rybacki nr 2 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz; Sprawozdawca: Piotr Traczuk, Członek Zespołu: Andrzej Kapusta, przedstawiciel GDOŚ: Jan Balcerzak;
 3. Obwód rybacki nr 3 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Dariusz Ulikowski, Członek Zespołu: Arkadiusz Wołos, przedstawiciel GDOŚ: Jan Balcerzak;
 4. Obwód rybacki nr 4 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Dariusz Ulikowski, Członek Zespołu: Arkadiusz Wołos, przedstawiciel GDOŚ: Jan Balcerzak;
 5. Obwód rybacki nr 5 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Konrad Stawecki, Członek Zespołu: Tomasz Czerwiński, przedstawiciel GDOŚ: Jan Balcerzak;
 6. Obwód rybacki nr 6 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Maciej Szkudlarek, Członek Zespołu: Andrzej Szczerbowski, przedstawiciel GDOŚ: Jan Balcerzak;
 7. Obwód rybacki nr 7 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Marek Trella, Członek Zespołu: Andrzej Szczerbowski, przedstawiciel GDOŚ: Jan Balcerzak;

Wyniki głosowania:

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

Obwód rybacki jeziora Głęboczek na cieku Mieleńska Struga nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki rzeki Drawa nr 3

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Rogale w zlewni rzeki Pisa nr 70

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Szarek w zlewni rzeki Ełk nr 34

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Palędzie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Panna nr 1

3/0

Opinia negatywna

Obwód rybacki jeziora Łęgowskie Małe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wełna nr 1

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Białe na cieku Czarna Struga nr 1 w zlewni rzeki Mała Supina (Mała Supina, Klasztorna Struga).

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie