Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 25-03-2021)

Informujemy, że na zdalnym posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 25 marca 2021 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Drzewicz (Dybrzyk) na rzece Brda nr 6,
 2. Obwód rybacki jeziora Charzykowskie na rzece Brda 5,
 3. Obwód rybacki jeziora Okonińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Prusina,
 4. Obwód rybacki jeziora Okrągłe (Ślepe) na cieku Bielska Struga (Zwierzynka) nr 1,
 5. Obwód rybacki jeziora Szpitalne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kamionka,
 6. Obwód rybacki jeziora Niwskie na rzece Kamionka nr 1,
 7. Obwód rybacki jeziora Duże Łowne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brda,
 8. Obwód rybacki jeziora Milachowo na rzece Zbrzyca nr 4,
 9. Obwód rybacki jeziora Radzim na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kamionka,
 10. Obwód rybacki jeziora Suchom (Suchoń) na cieku Struga Ryszka nr 1,
 11. Obwód rybacki jeziora Paklicko Wielkie na rzece Paklica nr 2,
 12. Obwód rybacki jeziora Trześniowskie (Ciecz) na rzece Łagowa nr 1,
 13. Obwód rybacki jeziora Mętne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Rakówki,
 14. Obwód rybacki cieku Raciąska Struga w zlewni rzeki Brda,
 15. Obwód rybacki jeziora Zaręba na rzece Wytrych w zlewni rzeki Kamionka,
 16. Obwód rybacki rzeki Kicz w zlewni rzeki Brda,
 17. Obwód rybacki jeziora Bysławskie na cieku Zamrzonka (Bysławska Struga) nr 2.

Skład zespołów opiniujących:

 1. Obwód rybacki nr 1 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Andrzej Kapusta, Członek Zespołu: Konrad Stawecki, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 2. Obwód rybacki nr 2 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Andrzej Kapusta, Członek Zespołu: Konrad Stawecki, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 3. Obwód rybacki nr 3 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Andrzej Kapusta, Członek Zespołu: Konrad Stawecki, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 4. Obwód rybacki nr 4 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Andrzej Kapusta, Członek Zespołu: Konrad Stawecki, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 5. Obwód rybacki nr 5 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Andrzej Kapusta, Członek Zespołu: Konrad Stawecki, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 6. Obwód rybacki nr 6 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Konrad Stawecki, Członek Zespołu: Andrzej Kapusta, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 7. Obwód rybacki nr 7 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Konrad Stawecki, Członek Zespołu: Andrzej Kapusta, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 8. Obwód rybacki nr 8 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Konrad Stawecki, Członek Zespołu: Andrzej Kapusta, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 9. Obwód rybacki nr 9 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Konrad Stawecki, Członek Zespołu: Andrzej Kapusta, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 10. Obwód rybacki nr 10 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Konrad Stawecki, Członek Zespołu: Andrzej Kapusta, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 11. Obwód rybacki nr 11 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Maciej Szkudlarek, Członek Zespołu: Andrzej Szczerbowski, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 12. Obwód rybacki nr 12 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Maciej Szkudlarek, Członek Zespołu: Andrzej Szczerbowski, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 13. Obwód rybacki nr 13 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Maciej Szkudlarek, Członek Zespołu: Andrzej Szczerbowski, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 14. Obwód rybacki nr 14 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Maciej Szkudlarek, Członek Zespołu: Andrzej Szczerbowski, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 15. Obwód rybacki nr 15 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Andrzej Szczerbowski, Członek Zespołu: Maciej Szkudlarek, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 16. Obwód rybacki nr 16 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Andrzej Szczerbowski, Członek Zespołu: Maciej Szkudlarek, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;
 17. Obwód rybacki nr 17 - Przewodniczący: Maciej Mickiewicz, Sprawozdawca: Andrzej Szczerbowski, Członek Zespołu: Maciej Szkudlarek, przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ): Jan Balcerzak;

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie