Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 29-04-2021)

Informujemy, że na zdalnym posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Małe na rzece Kłodawa nr 1
 2. Obwód rybacki jeziora Skrzynki Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda
 3. Obwód rybacki jeziora Salino na rzece Salinka nr 2
 4. Obwód rybacki jeziora Rakowieckie na cieku Struga Młyńska nr 3
 5. Obwód rybacki jeziora Łaśmiady w zlewni rzeki Ełk – Nr 20
 6. Obwód rybacki jeziora Mielonko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Supina (Mała Supina, Klasztorna Struga)
 7. Obwód rybacki jeziora Łobez na rzece Biała nr 2
 8. Obwód rybacki jeziora Czarne w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 12
 9. Obwód rybacki jeziora Potopy w zlewni rzeki Szeszupa nr 24
 10. Obwód rybacki jeziora Druglin Duży w zlewni rzeki Pisa nr 71
 11. Obwód rybacki jeziora Selmęt Wielki (Selment Wielki) w zlewni rzeki Lega nr 8
 12. Obwód rybacki jeziora Dobrzyń w zlewni rzeki Pisa nr 65
 13. Obwód rybacki jeziora Mleczówka Duża w zlewni rzeki Pisa nr 67
 14. Obwód rybacki jeziora Ławki nr 22 w zlewni rzeki Pisy nr 22
 15. Obwód rybacki jeziora bez nazwy w miejscowości Szeroki Bór w zlewni rzeki Pisa nr 93 
 16. Obwód rybacki jeziora Sumino na rzece Trzebiocha (Borowa, Żółonka) nr 1
 17. Obwód rybacki jeziora Duże Pietrzykowskie (Głębokie) na rzece Brda nr 1
 18. Obwód rybacki jeziora Konińskie na rzece Czarna Woda nr 1
 19. Obwód rybacki jeziora Lusowskie na rzece Sama nr 1
 20. Obwód rybacki jeziora Radziszewskie na rzece Szczanica nr 3
 21. Obwód rybacki jeziora Sawinda Wielka w zlewni rzeki Ełk – Nr 32

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie