Jubileusz 70-lecia Instytutu

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie został powołany przez Prezydium Rządu uchwałą nr 33 z dnia 24 stycznia 1951 roku. W tym roku obchodzimy Jubileusz 70-lecia Instytutu.

W imieniu Dyrekcji Instytutu Rybactwa Śródlądowego składamy Państwu serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę oraz przekazujemy życzenia dalszej, "owocnej" i dostosowanej do nowej rzeczywistości pracy na rzecz wspólnego dobra i rozwoju Instytutu.

Jednocześnie informujemy, iż oficjalne obchody Jubileuszu 70-lecia Instytutu Rybactwa Śródlądowego połączone z konferencją naukową na temat 70. lat rybactwa śródlądowego są wstępnie zaplanowane na termin wrześniowy 2021 roku.

Instytut Rybactwa Śródlądowego - budynek główny