Rybactwo - studia drugiego stopnia, stacjonarne - rekrutacja śródroczna

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie ogłosił śródroczną rekrutację na studia drugiego stopnia na kierunku rybactwo.

Internetowa rejestracja kandydatów rusza 1 lutego 2021 roku i potrwa do 16 lutego br.

Studia drugiego stopnia trwają trzy semestry. Kształcenie realizowane jest w zakresie akwakultura i akwarystyka. Studia drugiego stopnia kończą się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magister inżynier.

http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-srodroczna-luty-2021