Z głębokim żalem zawiadamiamy ...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 grudnia 2020 r. zmarł dr inż. STANISŁAW ROBAK wieloletni pracownik naukowy Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Specjalista  w zakresie ichtiologii i rybactwa, animator programu ochrony węgorza europejskiego w Polsce.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
w Olsztynie