Przetargi

Dostawa pilotażowych instalacji podchowowych w stawach ziemnych oraz adaptacja stawków doświadczalnych na potrzeby realizacji projektu pt.: „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia”; akronim: PRO-PERCH

Termin składania ofert: 12.01.2021 r.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert

Dostawa pompy niezatapialnej dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, ...

DYR.Zam.Publ.-36/2020. Dostawa pompy niezatapialnej dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, polegające na optymalizacji wykorzystania istniejącej powierzchni hodowlanej i zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, umożliwiających chów perspektywicznych gatunków ryb (łososiowatych, drapieżnych, jesiotrowatych), przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznych walorów stawów i ekonomiczno-społecznym wzmocnieniu polskiej akwakultury śródlądowej – STAWPROPLUS”.

Dostawa czterech żeliwnych pomp zatapialnych dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, ...

DYR.Zam.Publ.-37/2020.

Dostawa dwóch pomp przenośnych, zatapialnych, wykonanych ze stali nierdzewnej dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, ...

DYR.Zam.Publ.-35/2020.

Dostawa paszy do Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu dla sandaczy, pstrągów tęczowych i jesiotrów na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, ...

DYR.Zam.Publ.-33/2020.

Dostawa dwóch pomp dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, ...

DYR.Zam.Publ.-32/2020.

Dostawa generatora tlenu dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, ...

DYR.Zam.Publ.-31/2020.

Wykonanie remontu dachu oraz prac malarskich wraz wymianą oświetlenia na terenie Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach

DYR.Zam.Publ.-26/2020

Termin składania ofert: 07.01.2021 r. godz. 10:00

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: 15.01.2021 r. godz. 10:00

UWAGA Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: 22.01.2021 r. godz. 10:00

Dostawa bateryjnego agregatu plecakowego do połowu ryb prądem stałym oraz impulsowym

DYR.Zam.Publ.-30/2020. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa bateryjnego agregatu plecakowego do połowu ryb prądem stałym oraz impulsowym”. (2 szt.) na potrzeby realizacji projektów „Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych”,

Termin składani aofert 30.12.2020 godz.10:00

 

Doradztwo energetyczno-techniczne w projekcie pod nazwą „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb

Ogłoszenie lidera konsorcjum w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  pod tytułem „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb” .

Pełna informacja oraz formularze potrzebne do złożenia oferty znajdują się w załącznku "zapytanie ofertowe".

Termin składanie ofert upływa w dniu 24 grudnia 2020r.